Muzeja piedāvātās nodarbības dod iespēju skolēniem izprast mākslu un vēsturi viņiem piemērotā, interesantā un interaktīvā veidā. Muzejā var nepastarpināti un tieši pārliecināties par mācību stundās pārrunāto un mācīto.

PIETEIKŠANĀS un INFORMĀCIJA: Sandra Leitholde – muzeja skolotāja 29357343

 

JANIS ROZENTĀLS UN VIŅA DAIĻRADE (Angļu val.)

IESKATIES, IESAISTIES UN APGŪSTI

ROZENTĀLS, SALDUS UN ES!

Darba lapas

2021. gada 18. martā izcilajam māksliniekam, mūsu novadniekam Janim Rozentālam – 155

Mīļais draugs!
Tā Janis Rozentāls vēstulē raksta savam draugam,
bet šī grāmatiņa domāta Tev.
Šķir to droši vaļā!
Lai tā ir kā ceļvedis pa mākslinieka staigātajiem ceļiem Saldū.
Lai tā ir kā skiču burtnīca – izpaud sevi kā mākslinieks!
Lai tā ir kā izziņas avots – katra lappuse mūs aizved uz kādu vietu,
kas bijusi svarīga mākslinieka dzīvē.
Uzzini arī Tu, kas interesants šeit noticis.

Mīļais draugs!
Tā mākslinieks uzrunā katru no mums,
jo “…tieši Rozentāls ir Saldus acis, un ar tām mācījušās skatīties dabā un dzīvē visas Latviešu mākslinieku paaudzes, visa mūsu nācija.”

Piedāvājam klātienē izstaigāt un iepazīt vietas Saldū, kas saistītas ar mākslinieka vārdu.

Darba burtnīca “Rozentāls, Saldus un es” noderēs vizuālās mākslas, sociālo zinību un kultūras vēstures zināšanu papildināšanai un Dzimtenes mīlestības stiprināšanai.

Pirmajiem 20 interesentiem darba burtnīcas tiek dāvinātas! Saziņa pa tālruni: 29357343


STRIĶU IELA – SALDUS VECĀKĀ IELA

Darba lapas

STRIĶU IELA – SALDUS VECĀKĀ IELA palīdzēs citām acīm ieraudzīt jau zināmo vai nedaudz iepazīt  aizmirsto Saldus vēsturi saistībā ar Striķu ielu katram un ikvienam sev izdevīgā laikā.
Piedāvājam darba lapu un paskaidrojošu tekstu izdrukāšanai – https://muzejs.saldus.lv/piedavajums/macies-ar-muzeju/ Arī muzeja kasē pieejamas jau izdrukātas darba lapas un teksts lasīšanai uz vietas.
Lai jauka pastaiga!

IZGLĪTOJOŠĀS NODARBĪBAS:

Kalendāru patiesības

KALENDĀRU  PATIESĪBAS

Mērķauditorija: 1. – 9. klase
Vēlamais skolēnu skaits: līdz 20
Nodarbības ilgums: 40 min.

Pieteikties: tālr. 29357343

Uzzināsim:

Kādi bija pirmie kalendāri

Kādēļ vispār kalendārs nepieciešams

Kāda informācija kalendārā noteikti ir atrodama

Kādēļ Saldus ir latviešu kalendāra dzimtene

Vai tiešām viss kalendārā rakstītais ir patiesība

Izgatavosim arī katrs savu kalendāru

Muzeja draugs

MUZEJA DRAUGS

Maksa par nodarbību: 1,00 € skolēnam; 2,00 € pieaugušajam
Saldus novada izglītības iestāžu audzēkņiem nodarbības bez maksas

NODARBĪBU MĒRĶIS : Iepazīstināt skolēnus ar tuvāko kultūrvidi, kā arī radīt interesi par vēsturi, kultūru un mākslu.

Individuālās spēles

INDIVIDUĀLĀS SPĒLES

J.Rozentāla Saldus vēstures un mākslas muzeja apskates laikā apmeklētāji INDIVIDUĀLI un PATSTĀVĪGI var veikt dažādus uzdevumus.

Tos var atrast:

 • Rozentāla darbnīcā – kastītēs ar nosaukumu “ATVER!”
 • mākslas izstāžu zālē – gleznu cirks, spēlēšanās ap A. Dumpes mākslas darbiem
 • vēstures ekspozīcijā SALDUS – svērt un skaitīt
 • aktuālajās izstādēs

Kas notiek muzejā?

KAS NOTIEK MUZEJĀ?

Nodarbības ilgums: 60 – 90 min.
Maksa par nodarbību: 1,00 € skolēnam; 2,00 € pieaugušajam
Saldus novada izglītības iestāžu audzēkņiem nodarbības bez maksas

Skolēni tiek iepazīstināti ar muzeja ēkām, interjeru, muzeja funkcijām. Apskatot izstādes un ekspozīciju, skolēni uzzina kādi ir vizuālās mākslas veidi, kur atrast informāciju par mākslas darbu. Nodarbība ietver gan sarunas, gan praktisku darbošanos.

Tiek piedāvātas arī darba lapas ar teorētiskiem un praktiskiem uzdevumiem visās muzeja ēkās, ko apmeklētājs var aizpildīt patstāvīgi.

Darba lapu varianti

Izmantojot  darba lapas, apmeklētājiem ir iespēja  patstāvīgi iepazīt muzeju, iegūt informāciju par šeit notiekošo, uzzināt nozīmīgus un vēsturiskus faktus par Saldu un mākslinieku Jani Rozentālu, kā arī pašiem izpētīt kādu senu dokumentu.

Janis Rozentāls un viņa daiļrade

JANIS ROZENTĀLS UN VIŅA DAIĻRADE

Nodarbības ilgums: 60 min.
Maksa par nodarbību: 1,00 € skolēnam; 2,00 € pieaugušajam
Saldus novada izglītības iestāžu audzēkņiem nodarbības bez maksas

 

Tēmas –


Ainava – tiek apspriests ainavu veidojošu objektu apjoms un līdzība vienkāršām ģeometriskām formām, ainavas reljefa īpatnības, faktūru izmantošanas iespējas. Tiek veidoti ainavas fragmenti un kolektīvs darbs no izveidotajiem fragmentiem.

Ainava aiz loga – tiek analizēta J.Rozentāla glezna „Saldus”- apspriesti objekti, kas redzami ainavā, to krāsas,  formas, apgaismojuma iespaids. Sarunās tiek diskutēts, kas ir pastāvīgs un kas var mainīties ainavā.

Krāsu perspektīva ainavā – tiek risinātas sarunas par krāsām J.Rozentāla ainavās dažādos gadalaikos, analizēts kolorīts un noskaņa, perspektīviskās izmaiņas telpas attēlojumā, veidota stilizēta ainava ar vairākiem plāniem.

Portrets – tiek apspriests cilvēka izskats, sociālais stāvoklis, rakstura un noskaņojuma attēlojuma veidi J.Rozentāla portretos. Pēc izvēles zīmē kopiju kādam no J.Rozentāla gleznotajiem portretiem vai tiek pētīti J.Rozentāla gleznotie portreti, apspriesta izmantoto izteiksmes līdzekļu daudzveidība, veikta salīdzināšana. Tiek skicēts cilvēka portrets, ievērojot sejas detaļu proporcijas un/vai gleznots iztēles portrets.

Latvijas mākslas vērtības: Janis Rozentāls.

Iepazīsti mākslas valodu

IEPAZĪSTI MĀKSLAS VALODU

Nodarbības ilgums: 40-60 min.
Maksa par nodarbību: 1,00 € skolēnam; 2,00 € pieaugušajam
Saldus novada izglītības iestāžu audzēkņiem nodarbības bez maksas

Kolekcija pārstāvēta ar J.Rozentāla, J.Valtera, K.Miesnieka, J.R.Tilberga, H.Vīkas, A.Stundas, I.Zeberiņa, V.Zeltiņa, V.Kalnrozes, N.Karagodina, I.Zariņa, E.Kalniņa, O.Jaunarāja, B.Baumanes, M.Tabakas, A.Naumova, J.Dimitera, A.Ameļkoviča u.c. izcilu latviešu mākslinieku darbiem.

Nodarbībās notiek plašāka iepazīšanās ar kolekcijā pārstāvēto mākslinieku daiļradi, individuāli apskatot un aprakstot darbus, iedziļinoties mākslinieka radītajos tēlos, mākslinieciskajā un tehniskajā izteiksmē, tā veidojot pieredzi analizēt, interpretēt un vērtēt mākslas darbus. Nodarbības papildina praktiska darbošanās, atbilstoši apmeklētāja interesēm vai konkrētai vizuālās mākslas programmas tēmai.

 • Siluets – tiek apspriesti silueti, kas atrasti mākslas darbos. Praktiskā darbībā no papīra tiek izgriezti gleznā atrastie silueti, veidots radošs darbs no izgrieztajiem siluetiem.
 • Krāsa glezniecībā – tiek apspriesta krāsa kā vizuāla vērtība gleznās, diskutēts, kā ar krāsu izvēli mākslinieks radījis īpašu noskaņu. Praktiskajā darbībā tiek zīmēta gleznas kopija, mainīta tās noskaņa, izmainot krāsas.
 • Pretkrāsas un to kontrasti – tiek apspriesti visdažādākie krāsu pretstati un tie tiek meklēti mākslinieku darbos, veidoti radoši darbi, izmantojot pretkrāsu pāri.
 • Klusā daba – izstādē tiek atrasti mākslas darbi klusās dabas žanrā, apspriesti atšķirīgi tās interpretācijas piemēri, kompozīcija, katra priekšmeta vieta uzstādījumā. Tiek zīmētas skices klusajai dabai no dažādiem priekšmetiem, kas redzami gleznu izstādē.
 • Apgaismojums glezniecībā – tiek apspriests apgaismojuma daudzveidīgais attēlojums gleznās. Diskutēts par iespējamo apgaismojuma atrašanās vietu, veidu un raksturu. Praktiskajā darbībā zīmēti priekšmeti dažāda apgaismojuma ietekmē.
 • Gleznas telpa – tiek apspriesta iespējamā vieta, no kuras mākslinieks gleznojis katru konkrēto gleznu, diskusijā pārrunāts kā šī pati glezna izskatītos no cita skata punkta. Skolēniem tiek dota iespēja izvēlēties vienu mākslas darbu, iztēloties un aprakstīt savu iedomāto ceļu gleznas telpā un attēlot to no neierasta skata punkta.
 • Sižets gleznā – ar skolēniem tiek risinātas sarunas par sižetiem, to aktualitāti dažādos laikmetos, diskutēts par attēlotā notikuma iespējamu turpināšanos, par formas un satura vienotību. Skolēns tiek aicināts attēlot sižeta turpinājumu paša izvēlētā mākslas darbā.
 • Faktūra gleznā – tiek risinātas sarunas par gleznu glabāšanu, restaurāciju, par gleznas mūžu. Meklētas gleznas kolekcijā, kurās redzamas dažādas faktūras, apspriesti paņēmieni, kā mākslinieki tās veidojuši.
 • Uzbūve, stilizācija – tiek apskatīta gleznu kolekcija, pētīta priekšmeta, figūru uzbūve izvēlētajā darbā, saskatot tajā ģeometriskas formas. Zīmēta stilizēta izvēlētā darba kopija.
 • Mākslas darbu kolekcija – skolēniem tiek pastāstīts par Priedaiku ģimenes gleznu dāvinājumu Saldum. Apspriesti tajā esošie mākslas darbi, to žanri, stili, kompozīcija. Tiek veikti interaktīvi uzdevumi grupā.
 • Siluets un krāsa – tiek analizēti fovisma izteiksmes līdzekļi un izmantotie glezniecības paņēmieni, krāsu laukumu izvietojums, to intensitāte un iedarbība. Praktiskajā uzdevumā skolēni glezno darbu, izmantojot spilgtas, izteiksmīgas krāsu attiecības.
 • Gaisma gaisā – tiek analizēti impresionisma izteiksmes līdzekļi un kompozīcijas principi kā arī studēts krāsas lietojums mākslas darbā, gleznojot tā kopiju.
 • Telpiskums un stilizācija – tiek pētīts ainavas dalījums plānos, apspriestas daudzplānu kompozīcijas raksturīgākās iezīmes. Pēc izvēlētas ainavas tiek veidots shematisks, telpisks makets ar priekšplānu, vidusplānu un fonu.
 • Forma plaknē un krāsa – tiek analizēts, kā attēlot apjomu plaknē, ar krāsu modelējot priekšmeta formu.

Kā senāk mācīja?

KĀ SENĀK MĀCĪJA?

Nodarbības ilgums: 60-120 min.
Maksa par nodarbību: 1,00 € skolēnam; 2,00 € pieaugušajam
Saldus novada izglītības iestāžu audzēkņiem nodarbības bez maksas

Tiek iepazītas un demonstrētas ar izglītošanos saistītas lietas no muzeja krājuma kolekcijas- mācību grāmatas, rakstāmrīki un citi ar skolu saistīti piederumi, kas lietoti skolās 19. gs. beigās un 20.gs. pirmajā pusē. Nodarbībās tiek dota iespēja arī pašiem pamācīties no vecajām mācību grāmatām un parakstīt ar neparastiem rakstāmrīkiem – zoss spalvu, spalvaskātu un tinti.

No grauda līdz maizei

NO GRAUDA LĪDZ MAIZEI

Nodarbības ilgums: 40-60 min.
Maksa par nodarbību: 1,00 € skolēnam; 2,00 € pieaugušajam
Saldus novada izglītības iestāžu audzēkņiem nodarbības bez maksas

Skolēniem ir iespēja apskatīt lietas, kas saistītas ar maizes tapšanas procesu, no krājumā esošās etnogrāfisko priekšmetu kolekcijas, kā arī noklausīties nelielu muzeja darbinieku stāstījumu. Tēmas izpratnes nostiprināšanai tiek piedāvāti attēli ar mākslinieku darba reprodukcijām no muzeja kolekcijas, kuri jāsaliek pareizajā secībā…no grauda – līdz maizei…

Ir iespēja arī pašiem no mīklas un graudiem izveidot plācenīti – dekoru un iepazīt vairākus labības veidus.

Ko stāsta senlietas?

KO STĀSTA SENLIETAS?

Nodarbības ilgums: 40-60 min.
Maksa par nodarbību: 1,00 € skolēnam; 2,00 € pieaugušajam
Saldus novada izglītības iestāžu audzēkņiem nodarbības bez maksas

Skolēni spēles veidā iepazīstas ar senajiem darba rīkiem un sadzīves priekšmetiem no muzeja krājuma, salīdzinot to izskatu un lietojumu ar mūsdienās esošajiem analogiem, pēta atsevišķu seno lietu darbības principu.

Kad naudas vēl nebija

KAD NAUDAS VĒL NEBIJA

Nodarbības ilgums: 40-60 min.
Maksa par nodarbību: 1,00 € skolēnam; 2,00 € pieaugušajam
Saldus novada izglītības iestāžu audzēkņiem nodarbības bez maksas

Apmeklētāji interaktīvā veidā tiek iepazīstināti ar naudas izcelsmes pirmsākumiem un attīstību, preču naudas izmantošanu. Ir iespēja izkalt savu naudas gabalu pašrocīgi.                             Nodarbība piemērota 1. – 9. klašu skolēniem.

Amatu pamati

AMATU PAMATI

Nodarbības ilgums: 40 min.
Maksa par nodarbību: 1,00 € skolēnam; 2,00 € pieaugušajam
Saldus novada izglītības iestāžu audzēkņiem nodarbības bez maksas

Apmeklētāji apskata senāk lietotos darba rīkus, noskaidro priekšmeta pielietojumu un iespējamo amata nosaukumu. Spēles veidā apmeklētāji iepazīstas ar profesijām un amatiem, kas piekopti Saldus apkārtnē kopš 17.gs., izvērtē amatus, kas ir saglabājušies līdz mūsdienām, kā tie izmainījušies laika gaitā. 

Atklāj sevi mākslā

ATKLĀJ SEVI MĀKSLĀ

Nodarbības ilgums: 40-60 min.
Maksa par nodarbību: 1,00 € skolēnam; 2,00 € pieaugušajam
Saldus novada izglītības iestāžu audzēkņiem nodarbības bez maksas

Nodarbību saturs atkarīgs no  šobrīd muzejā apskatāmās mākslas izstādes.

Atkarībā no izstādē eksponēto mākslas darbu veida, apmeklētāji veic dažādus praktiskus un/vai radošus uzdevumus un apgūst atšķirīgas prasmes – pēta mākslinieka izmantotos izteiksmes līdzekļus, mākslinieka daiļrades metodi, izzina mākslas darba saturu.                                                                                                                                                                                                                     Nodarbība piemērota pamatskolas skolēniem.