J. Rozentāla Saldus vēstures un mākslas muzejs īsteno atklātā krājuma politiku.
Aptuvenais kopējais krājuma vienību skaits – 46158
Krājums digitālā veidā pieejams www.nmkk.lv

 

Nozīmīgākās ievērojamu novadnieku memoriālās kolekcijas

  • Janis Rozentāls – Gleznas, skices, zīmējumi, iespieddarbi, lietiskie priekšmeti un fotogrāfijas.
  • Dzidra Ezergaile – Grafikas, zīmējumi, rokraksti, iespieddarbi un fotogrāfijas
  • Lea Davidova – Medene – Skulptūras, lietiskie priekšmeti un fotogrāfijas
  • Viktors Veismanis – Fotogrāfijas un fotonegatīvi par Saldus pilsētu un saldeniekiem.
  • Edgars Dunsdorfs – Sarakstītās un rediģētās grāmatas, zinātniskie raksti, fotogrāfijas, lietiskie priekšmeti.
  • Dravnieku dzimta – iespieddarbi un rokraksti par Saldus vēsturi, fotogrāfijas.