2021. gads

2021. gads

J.Rozentāla Saldus vēstures un mākslas muzeja projekts “Unikālu Lutriņu draudzes un pagasta kultūrvēsturisku dokumentu kvalitatīva saglabāšana un pieejamības nodrošināšana” ir saņēmis VKKF finansiālu atbalstu. Muzeja projekts startēja Kultūras mantojuma nozarē un izturēja augstu konkurenci. Šajā pieteikuma reizē finansiālajam atbalstam bija iesniegti 248 projekti.

2020. gads

2020. gads

J. Rozentāla Saldus vēstures un mākslas muzejs veiksmīgi un rezultatīvi startēja VKKF mērķprogrammas “Latvijas valsts mežu atbalsts kultūras programmām reģionos” Kurzemes kultūras programmas 2020 konkursā un ieguva finansējumu, lai realizētu projektu “J. Rozentāla Saldus vēstures un mākslas muzeja tēlotājmākslas krājuma pieejamība”.

Par iegūto finansējumu tiks restaurēti tēlotājmākslas darbi: mākslinieka N. Bogdanova – Beļska gleznas “Meitenes tautas tērpos” un “Agrais pavasaris”, kā arī tēlnieču L. Davidovas – Medenes skulptūra “Māte un bērni”, L. Dzeguzes skulptūra “Bērnu dārza audzinātāja”un Z. Zvāres skulptūra “Saulē”.

2019. gads

“Izglītojošās nodarbības” Iepazīsti Jani Rozentālu” aktualizēšana”
Mērķis:

  • Izstrādāt radošu un izglītojošu muzeja nodarbību skolas vecuma bērniem par muzejā esošām kultūras un mākslas vērtībām un attīstīt skolēnu kultūras izpratni un izpausmes kompetenci.

Piešķirtais finansējums: 
VKKF mērķprogramma „Latvijas skolas soma” satura radīšana muzejos” – 1200 EUR

 

2017. gads

J.Rozentāla orģināldarbu ekspozīcija.
Mērķis:

  • Radīt kvalitatīvu kultūrvēsturisku ekspozīciju Saldus muzejā, kur apmeklētāji sev interesējošo informāciju par izcilā Latvijas tēlotājmākslas pamatlicēja Jaņa Rozentāla dzīvi un daiļradi var iegūt modernā, apmeklētāju piesaistošā, atraktīvā veidā.

Piešķirtais finansējums: 
VKKF mērķprogramma „Muzeju nozares attīstības programma” – 10 000 EUR

Jaņa Rozentāla gleznas “Teika” virsrāmja un gleznas restaurācija
Mērķis:

  • Saglabāt un radīt pieejamību izcilā latviešu profesionālās mākslas pamatlicēja Jaņa Rozentāla atstātajam kultūrvēsturiskajam mantojumam.

Piešķirtais finansējums: 
Kurzemes Kultūras programma – 2100 EUR

Projekta “Mākslinieka Jaņa Rozentāla darbnīcas “Sapņu tornis”2.daļa – Multimediāls ceļojums pa Rozentāla gleznošanas vietām Saldū un tā apkārtnē.
Mērķis:

  • Atbilstoši mūsdienu sabiedrības prasībām radīt daudzslāņainu centru latvijā, kur apmeklētāji var iegūt plašu , daudzpusīgu un ilgtspējīgu informāciju par mākslinieka J.rozentāla dzīvi,dzimtu, daiļradi, radītajiem darbiem un tajos attēlotajiem personāžiem, kuri dzīvojuši un strādājuši Saldus miestā un tā tuvākajā un tālākajā apkārtnē.
  • J.rozentāla dzīvi,dzimtu, daiļradi, radītajiem darbiem un tajos attēlotajiem personāžiem, kuri dzīvojuši un strādājuši Saldus miestā un tā tuvākajā un tālākajā apkārtnē.

Piešķirtais finansējums: 
VKKF mērķprogramma „Muzeju nozares attīstības programma” – 20 000 EUR