Gunta Priedaika gleznu kolekcija

Pēc ilgāka pārtraukuma muzejā atkal apskatāmi latviešu tēlotājas mākslas klasiķu un pazīstamu mūsdienu mākslinieku darbi no Priedaiku ģimenes dāvinātās gleznu kolekcijas Saldum.


 

Vēstures ekspozīcija  „Saldus 1253 – 1940”

Ekspozīcijas pamatā izmantota tikai Saldus pilsētai raksturīgā iezīme par apdzīvotas vietas trīskārt no jauna veidošanos, bet nemainīgi vienmēr Cieceres upītes krastos. Pēc postošiem mēra un kara gadiem iedzīvotāji šeit atgriezušies, lai atkal veidotu savu dzīves vietu jau ar citu vērienu un nozīmi.

Ekspozīcijas pirmajā daļā skatāmas liecības par seno kuršu pili Saldenes pilskalnā, kas ir pirmā zināmā apmetne Saldus pilsētas teritorijā. Vēstures avotos Saldus pirmo reizi minēts 1253. gadā Kuršu līgumā, pēc kura viss novads, Zeme starp Skrundu un Zemgali, tika nodots Livonijas ordeņa pārvaldījumā.

Viduslaiku ordeņa pils tuvumā izveidojusies pilsētiņa, vācu bruņinieku pārdēvēta, ilgu laiku nesusi Frauenburgas vārdu. Vēlākos gadsimtos Frauenburga kalpojusi arī Kurzemes hercogam Jēkabam, kļūstot par viņa pirmo īpašumu un hercogistes pārvaldības gados arī uzturēšanās vietu. Liecības par apdzīvotu vietu un Frauenburgas pili skatāmas ekspozīcijas otrajā daļā.

Trešo reizi tirdzniecības miestiņš veidojies jau 19. gadsimta vidū, līdz 1940. gadam kļūstot par plaukstošu pilsētu ar savu pārvaldi, saimniecību un sabiedrisko dzīvi, par ko stāsta ekspozīcijas noslēdzošā daļa.


 

Jaņa Rozentāla Sapņu tornis

Pastāvīgajā ekspozīcijā “Jaņa Rozentāla Sapņu tornis” skatāmi J. Rozentāla ģimenes lietotie priekšmeti un daiļrades agrīnā perioda darbi, kas tapuši Saldus apkaimē.