LTV vēstures raidījums “Tas notika šeit”

Muzejā viesojās LTV vēstures raidījums “Tas notika šeit”

28.jūlijā, J. Rozentāla Saldus vēstures un mākslas muzejā viesojās LTV vēstures raidījums “Tas notika šeit”, kura viens no 4.sezonas raidījumiem būs veltīts Remtes kapličai un baznīcai. Raidījuma autori muzejā apskatīja muzeja krājumā esošos ar Remtes baznīcu saistītos priekšmetus – 1733. gada zvaniņu, 1939.gada Remtes baznīcas altāra un kanceles foto, ka arī Remtes – Gaiķu ev. lut. draudzes kases grāmatu!

Tevi var interesēt ...

Lasītākās ziņas