Sēru brīdis Saldū Viļņas upuriem, 1991. gada 16. janvāri, Saldus muzeja krājums

1991. gada barikādes

1991. gada barikādes
   1991. gada barikādes uzskatāmas par Nacionālās atmodas kulmināciju un jaunas, demokrātiskas Latvijas veidošanās simbolu. Barikāžu laiks pašos pamatos mainīja Latvijas valsts turpmāko attīstību un virzību. 1991. gada 13.- 27. janvāra notikumos aktīvi iesaistījās arī Saldus rajona ļaudis.
  Pēc 1990. gada 4. maija Neatkarības Deklarācijas pieņemšanas tika veidota jauna Latvijas valsts – pret to iestājās Padomju Savienība. 1991. gada janvārī centrālā vara Maskavā pārgāja tiešā uzbrukumā. Militārās akcijas sākās Lietuvā 12.–13. janvāra naktī. Padomju armijas daļas un speciālās nozīmes vienības uzbruka Lietuvas galvenajam televīzijas tornim, nogalinot 14 cilvēkus un daudzus ievainojot.
  Paužot atbalstu Lietuvas brīvības cīnītājiem un, izsakot vienprātīgu atbalstu Latvijas neatkarībai un likumīgi ievēlētajai Augstākajai padomei un valdībai, Rīgā, Daugavas krastmalā jau 13. janvārī notika plaša tautas manifestācija, kurā piedalījās vairāk kā pusmiljons iedzīvotāju. Dienas laikā Rīga tika pārvērsta par barikāžu pilsētu.

 

Tevi var interesēt ...

Lasītākās ziņas