Pirmdiena, 17. jūnijs, 2019.
Vārda dienas: Artis, Artūrs
Teksta versija Lielāki burti
Meklēt
 
 


   
Zīmējumu konkurss pirmsskolas skolēniem „Seko Rozentālam!” 6. novembris drukāt
KONKURSA NOLIKUMS

1893.gada vasarā Saldū, gatavodamies diplomdarbam, Rozentāls, lai vāktu materiālus un studētu tipus, katru svētdienu pavadījis ar mazu fotoaparātu pie baznīcas vārtiem, tirgus un kroga, fotografēdams garām ejošos cilvēkus. Pārējās dienās viņš nodarbojies ar darba zīmējumu un gleznotu studiju pagatavošanu savai kompozīcijai.
Brīvā dabā Rozentāls gleznojis arī nelielas studijas. Dažs labs saldenieks gājis līdzi māksliniekam, kad tas gleznojis. Parasti savas mazās studijas Rozentāls gleznojis, sēdot uz saliekamā krēsla, un turot uz ceļgaliem krāsu kasti, kuras vākā bijis iestiprināts audekla gabaliņš.
Savu diplomdarbu Rozentāls gleznojis Saldū. Kad glezna likusies gatava, mākslinieks sasaucis visus savus paziņas, lai apskatoties gleznu. Visi atzinuši to par labu, bet pats meistars, pieri saraucis, teicis, ka neesot tā, kā gribot, - vēl kaut kas tomēr trūkstot gleznā. Tā jāpārstrādā!  Mākslinieks nokasījis no audekla jau uzgleznotās figūras, sācis steigā gleznot tās par jaunu. Nu glezna bija tāda, kādu gribējis. To  ielicis vēl nenožuvušu kastē un aizvedis uz Pēterburgu.
Ar diplomdarba gleznu „Pēc dievkalpojuma”
Janis Rozentāls iegūst I šķiras mākslinieka grādu un kļūst par redzamāko latviešu mākslinieku.
Darbs izceļas ar savu nemākslotību, patiesīgumu un reālismu, attēlojot visas ļaužu kārtas 19. gs. beigās. J.Rozentāls parādījis latviešu mazpilsētiņas iedzīvotājus vēsturiskā, laikmetu raksturojošā gaismā. Šeit redzam ap 40 personu. Tās visas gleznotas no īstenībā dzīvojošiem cilvēkiem, kurus meistars pratis pacelt līdz raksturīgam tipam, tēlam, kas sniedz patiesu, dzīvu laikmeta dokumentu.  Katrai figūrai piešķirta raksturīga dabā novērota kustība un raksturs. Gleznā redzam, ka svinīgi nāk bagātais „Putru” saimnieks, viņš māksliniekam samaksājis 5 zelta rubļus, lai tiktu gleznots pašā vidū. Pie sētas, kā līgavas lūkodamies, vērotāja pozā nostājies Brocēnu skolas skolotājs J.Štamers. Tur nāk arī iznesīgās jaunkundzes. Gleznas priekšplānā, goda vietā vecāku kalpu pāris. Šinī pārī saskatām J.Rozentāla vecākus. Bet malā nosēdusies neredzīga ubadze ar bālu meitenīti.
„No Jaņa Rozentāla redzam ļoti precīzi tēlotus latviešu lauciniekus no baznīcas nākot; katrs vaibsts tik pareizi attēlots, ka domājam tiešām latviešu baznīcēnus savā priekšā. Kā savas tautas dzīves tēlotājs, Rozentāls var sniegt ļoti daudz un tikt pie citām tautām ievērojams”. („Mājas Viesa Mēnešraksts”,1896.g.)
Šī tieksme – atgriezties arvien no jauna nemākslotā sirsnībā pie ļaudīm no tautas un pie dzimtenes dabas -  Rozentālu pavada visu mūžu.

(Pēc  U.Skulme, A.Lapiņš „Janis Rozentāls, 1954.g.”).

NOVEMBRA TĒMAS FOTOGALERIJA
NOVEMBRIS

Tēma novembrī: Janis Rozentāls un saldenieki
• Aizej līdz Saldus centram, izstaigā tirgu, un, nonākot Kalpaka laukumā, atrodi baznīcas vārtus, ko savā diplomdarbā attēlojis J.Rozentāls.
• Uzzīmē, kāds varētu izskatīties Saldus tirgus laukums pirms 111 gadiem. Ko tur tirgoja?
• Uzzīmē, kā mākslinieks, staigādams pa Saldu, ar seno laiku fotoaparātu fotogrāfēja saldeniekus. Ko viņš sabildēja?
• Apskati J.Rozentāla diplomdarba attēlu un atrodi tajā iegleznotus viņa fotografētos cilvēkus.

Var izvēlēties tikai vienu no tēmas variantiem, katrs var zīmēt vairākus zīmējumus. Izvēle Jūsu ziņā!
 Teksti, foto un J.Rozentāla darbu reprodukcijas ilustrē tēmu.
 Pielikumā pievienotās fotogrāfijas ir uzņēmis J.Rozentāls.
 Foto ar skatu uz Saldus Sv. Jāņa  baznīcas vārtiem un ēku labajā pusē attēlots:
• priekšplānā bruģētais laukums – kādreizējais tirgus laukums; tagad Kalpaka laukums;
•   baznīcas vārti – iziet uz Kalpaka laukuma pusi;
•   baltā ēka – kādreiz kroga ēka; tagad šeit atrodas tirgus.
Lai radošs gars un zīmētprieks!


Visi gatavie darbi (septembris-novembris) tiek apkopoti pirmsskolas iestādē un, konkursam beidzoties, līdz 02.12.2014. iesniegti (J.Rozentāla Saldus vēstures un mākslas muzejā  S.Leitholdei vai klientu apkalpošanas speciālistēm..
No 09.12.2014. – 11.01.2015. konkursa „Seko Rozentālam!”  darbu izstāde
J. Rozentāla Saldus vēstures un mākslas muzejā Saldū, Striķu ielā 22.


Informācija - Sandra Leitholde, muzeja speciāliste T: 29357343
J. Rozentāls