Trešdiena, 19. jūnijs, 2019.
Vārda dienas: Nils, Viktors
Teksta versija Normāli burti
Meklēt
 
 


   
Dokumentālā filma LUSTRUM 25. oktobris, 09:48 drukāt
Ginta Grūbes dokumentālā filma
LUSTRUM
VDK AĢENTI LATVIJĀ UN ČEKAS METODES
 
Kinoteātros no 8.novembra
 
Režisors un scenārija autors  Gints Grūbe
Līdzautore  Sanita Jemberga
Komponists  Kārlis Auzāns
Galvenais operators  Andrejs Verhoustinskis
Operators Rinalds Zelts
Skaņu režisors  Anrijs Krenbergs
Montāža    Andis Rudzišs, Roberts Brežģis
Producente    Elīna Gediņa - Ducena
 
Filmas anotācija
1991. gadā puča laikā tika pārņemta daļa no VDK arhīviem Latvijā, tostarp arī vairāk nekā 4300 aktīvo aģentu kartotēka. Vairākus gadu desmitus tās publicēšanu vilcināja, līdz pirms četriem gadiem politiķi nolēma līdz 2018.gadam uzdot vēsturniekiem arhīvus izpētīt un tad publiskot.
Lustrācija (Lustrum) bija viens no valsts pārvaldes principiem Romas impērijā, kas noteica, ka, mainoties valsts pārvaldei, iepriekšējās varas pārstāvji ceremoniāli atzīstas visos grēkos un zvēr uzticību jaunajai varai.
Filma stāsta par VDK darbības metodēm 80.  gados un 90. gadu sākumā, liekot izprast  padomju totalitāro sistēmu, kas Latvijas inteliģences ziedam  vēl aizvien liek analizēt, melot, nožēlot, atzīties, taisnoties vai skaidrot.
 
Filmas tapšanu programmā Latvijas filmas Latvijas simtgadei
 atbalstījis Nacionālais kino centrs.
 
В 1991 году во время путча часть архивов КГБ, включая картотеку на более чем 4300 активных агентов, перешла в распоряжение правительства независимой Латвии. Два с половиной десятилетия публикация этих документов всячески затягивалась, и лишь четыре года назад политики решили поручить историкам до 2018 года изучить и обнародовать архивы.
Люстрация (Lustrum) была одним из принципов государственного устройства Римской империи, определявшим, что со сменой правления представители предыдущей власти церемониально признавались во всех грехах и клялись в верности новым правителям.
Фильм повествует о методах работы КГБ в 80-е годы и в начале 90-х, давая представление о советской тоталитарной системе, до сих пор побуждающей цвет латвийской интеллигенции анализировать, лгать, сознаваться, каяться, оправдываться или объяснять.
 
During the aftermath of the 1991 coup d’état attempt, a part of the KGB archives in Latvia were seized, including the files of more than 4300 active informants. The publication of the records was delayed for decades until four years ago when politicians decided to task historians with exploring and then making public the contents of the archives.
Lustrum was one of the state administration principles in the Roman Empire, providing that in every case of political power transfer the outgoing officials would ceremonially confess all their sins and swear allegiance to the new authorities.
A story of the KGB policies in the 1980s and early 1990s, the film sheds light on the Soviet totalitarian system that is still making the cream of the Latvian intelligentsia analyse their every step, lie, repent, confess, make excuses or explain.

J. Rozentāls