Svētdiena, 16. jūnijs, 2019.
Vārda dienas: Justīne, Juta
Teksta versija Normāli burti
Meklēt
 
 


   
Izcilā Saldus novada Jaņa Rozentāla gleznas „Mātes portrets” autentiskā virsrāmja restaurācija.
 Mērķis:
  • Saglabāt izcilā novadnieka J.Rozentāla atstātā kultūrvēsturiskā mantojuma nozīmīgāko daļu autentiskā stāvoklī nākamajām paaudzēm kā kultūridentitātes materiālu apliecinājumu;
  • Sagaidīt mākslinieka Jaņa Rozentāla 150.dzimšanas dienu ar kvalitatīviem apskates objektiem biogrāfiskajā ekspozīcijā;
  • Veidot auditorijas izpratni par muzeja lomu kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanā,informējot apmeklētājus par paveiktajiem restaurācijas darbiem.
 Piešķirtais finansējums:
VAS „hipotēku un zemes banka” projekta Klientu klubs „Mēs paši!” projektu konkurss
-368.35 EUR
 
Uzmanību- priekšauts!
 Mērķis:
  • Akcentēt priekšautu kā atraktīvu un māksliniecisku elementu sadzīvē un vidē;
  • Popularizēt Saldus novada māksliniekus
  • Pozicionēt Saldus muzeju kā vietu,kur tiek saglabāts kultūrvēsturiskais mantojums un veicināta jaunrade vērtību pārmantošanai nākamajām paaudzēm.
 Piešķirtais finansējums:
Saldus novada kultūras projektu pasākumu „Esi oriģināls!” projektu konkurss -312 EUR
 
Saldus novada kultūrvides ilgtspējas nodrošināšana ar 21.gadsimtā jaunradītām vērtībām.
 Mērķis:
  • Stiprināt un popularizēt novada kultūrvisi – Saldus novada attīstības ilgtspējas pamatu,papildinot muzeja krājumu ar 21.gadsimta radītām mākslas vērtībām.
 Piešķirtais finansējums:
VKKF Kurzemes Kultūras programmas projektu konkurss 600 EUR, Saldus pašvaldība 150 EUR
 
Kultūras vērtību uzturēšana un izmantošana J.Rozentāla Saldus vēstures un mākslas muzejā- attīstības ilgtspējas pamats.
 Mērķis:
  • Nostiprināt Saldus novada attīstības ilgtspējas pamatu, radot drošus un optimālus apstākļus kultūras vērtību saglabāšanai un pārmantošanai.
 Piešķirtais finansējums:
LR Kultūras ministrijas projektu konkurss -611.70 EUR
J. Rozentāls