Trešdiena, 19. jūnijs, 2019.
Vārda dienas: Nils, Viktors
Teksta versija Lielāki burti
Meklēt
 
 


   
Izglītojošas nodarbības
drukāt drukāt
IEPAZĪSTI MĀKSLAS VALODU drukāt
Vēlamais cilvēku skaits: ne vairāk kā 20 / vienas klases skolēni
Nodarbības ilgums: 40-60 min.
Norises vieta: Priedaika kolekcijas ekspozīcijā

Maksa: EUR 0.50 (skolēniem)
            EUR 1.00 (pieaugušajiem)


Kolekcija pārstāvēta ar J.Rozentāla, J.Valtera, K.Miesnieka, J.R.Tilberga, H.Vīkas, A.Stundas, I.Zeberiņa, V.Zeltiņa, V.Kalnrozes, N.Karagodina, I.Zariņa, E.Kalniņa, O.Jaunarāja, B.Baumanes, M.Tabakas, A.Naumova, J.Dimitera, A.Ameļkoviča u.c. izcilu latviešu mākslinieku darbiem.
Nodarbībās notiek plašāka iepazīšanās ar kolekcijā pārstāvēto mākslinieku daiļradi, individuāli apskatot un aprakstot darbus, iedziļinoties mākslinieka radītajos tēlos, mākslinieciskajā un tehniskajā izteiksmē, tā veidojot pieredzi analizēt, interpretēt un vērtēt mākslas darbus. Nodarbības papildina praktiska darbošanās, atbilstoši apmeklētāja interesēm vai konkrētai vizuālās mākslas programmas tēmai.

1. klasē saistībā ar vizuālās mākslas tēmu –
Siluets – tiek apspriesti silueti, kas atrasti mākslas darbos. Praktiskā darbībā no papīra tiek izgriezti gleznā atrastie silueti, veidots radošs darbs no izgrieztajiem siluetiem.
Līdzi jāņem šķēres, līmes zīmulis.

2. klasē saistībā ar vizuālās mākslas tēmu –
Krāsa glezniecībā – tiek apspriesta krāsa kā vizuāla vērtība gleznās, diskutēts, kā ar krāsu izvēli mākslinieks radījis īpašu noskaņu. Praktiskajā darbībā tiek zīmēta gleznas kopija, mainīta tās noskaņa, izmainot krāsas.
Līdzi jāņem krītiņi, zīmuļi.

Pretkrāsas un to kontrasti – tiek apspriesti visdažādākie krāsu pretstati un tie tiek meklēti mākslinieku darbos, veidoti radoši darbi, izmantojot pretkrāsu pāri.
Līdzi jāņem krītiņi, zīmuļi.

Klusā daba – izstādē tiek atrasti mākslas darbi klusās dabas žanrā, apspriesti atšķirīgi tās interpretācijas piemēri, kompozīcija, katra priekšmeta vieta uzstādījumā. Tiek zīmētas skices klusajai dabai no dažādiem priekšmetiem, kas redzami gleznu izstādē.
Līdzi jāņem krītiņi, šķēres un līmes zīmulis.

3. klasē saistībā ar vizuālās mākslas tēmu –
Apgaismojums glezniecībā – tiek apspriests apgaismojuma daudzveidīgais attēlojums gleznās. Diskutēts par iespējamo apgaismojuma atrašanās vietu, veidu un raksturu. Praktiskajā darbībā zīmēti priekšmeti dažāda apgaismojuma ietekmē.
Līdzi jāņem krītiņi, zīmuļi.

Gleznas telpa – tiek apspriesta iespējamā vieta, no kuras mākslinieks gleznojis katru konkrēto gleznu, diskusijā pārrunāts kā šī pati glezna izskatītos no cita skata punkta. Skolēniem tiek dota iespēja izvēlēties vienu mākslas darbu, iztēloties un aprakstīt savu iedomāto ceļu gleznas telpā un attēlot to no neierasta skata punkta.
Līzi jāņem krītiņi, zīmuļi.

Sižets gleznā – ar skolēniem tiek risinātas sarunas par sižetiem, to aktualitāti dažādos laikmetos, diskutēts par attēlotā notikuma iespējamu turpināšanos, par formas un satura vienotību. Skolēns tiek aicināts attēlot sižeta turpinājumu paša izvēlētā mākslas darbā.
Līdzi jāņem krītiņi, zīmuļi.

4. klasē saistībā ar vizuālās mākslas tēmu –
Faktūra gleznā – tiek risinātas sarunas par gleznu glabāšanu, restaurāciju, par gleznas mūžu. Meklētas gleznas kolekcijā, kurās redzamas dažādas faktūras, apspriesti paņēmieni, kā mākslinieki tās veidojuši.
Līdzi jāņem krītiņi, zīmuļi.

5. klasē saistībā ar vizuālās mākslas tēmu –
Uzbūve, stilizācija – tiek apskatīta gleznu kolekcija, pētīta priekšmeta, figūru uzbūve izvēlētajā darbā, saskatot tajā ģeometriskas formas. Zīmēta stilizēta izvēlētā darba kopija.
Līdzi jāņem krītiņi, zīmuļi.

6. klasē un 9. klasē saistībā ar vizuālās mākslas tēmu –
Mākslas darbu kolekcija – skolēniem tiek pastāstīts par Priedaiku ģimenes gleznu dāvinājumu Saldum. Apspriesti tajā esošie mākslas darbi, to žanri, stili, kompozīcija. Tiek veikti interaktīvi uzdevumi grupā.

7. klasē saistībā ar vizuālās mākslas tēmu –
Siluets un krāsa – tiek analizēti fovisma izteiksmes līdzekļi un izmantotie glezniecības paņēmieni, krāsu laukumu izvietojums, to intensitāte un iedarbība. Praktiskajā uzdevumā skolēni glezno darbu, izmantojot spilgtas, izteiksmīgas krāsu attiecības.
Līdzi jāņem flomāsteri.

8. klasē saistībā ar vizuālās mākslas tēmu –
Gaisma gaisā – tiek analizēti impresionisma izteiksmes līdzekļi un kompozīcijas principi kā arī studēts krāsas lietojums mākslas darbā, gleznojot tā kopiju.
Līdzi jāņem krītiņi.

Telpiskums un stilizācija – tiek pētīts ainavas dalījums plānos, apspriestas daudzplānu kompozīcijas raksturīgākās iezīmes. Pēc izvēlētas ainavas tiek veidots shematisks, telpisks makets ar priekšplānu, vidusplānu un fonu.
Līdzi jāņem krītiņi, šķēres, līmes zīmulis.

9. klasē saistībā ar vizuālās mākslas tēmu –
Forma plaknē un krāsa – tiek analizēts, kā attēlot apjomu plaknē, ar krāsu modelējot priekšmeta formu.
Līdzi jāņem krītiņi.
 
J. Rozentāls