Ceturtdiena, 16. augusts, 2018.
Vārda dienas: Astra, Astrīda
Teksta versija Lielāki burti
Meklēt
 
 


   
"Kunga Kristus un Dievmātes godam!" izglītības iespējas LKrA. 12. aprīlis drukāt
Pašlaik Saldus muzejā norit ikonu izstāde “Kunga Kristus un Dievmātes godam!”, kuru uz Saldus muzeju ir atveduši Latvijas Kristīgās akadēmijas ikonu gleznotāji. Tā ir tikai viena no daudzajām studiju programmām akadēmijā, kurā ir iespējams apgūt vairākus sakrālās mākslas virzienus, proti, – ikonu glezniecību, altārglezniecību jeb klasisko glezniecību, kā arī sakrālo grafiku un kaligrāfiju. Bībeles mākslas programma ir arī vienīgā mākslas studiju programma Eiropā, kurā ir iespēja apgūt kanoniskās ikonu glezniecības prasmes un iegūt bakalaura vai maģistra diplomu mākslās.
Studenti apgūst zināšanas mākslas pamatjomās un padziļinātas zināšanas vienā no nosauktajām jomām, ko tie izvēlās kā savu specialitāti. Ikonu glezniecības virziens ir izveidots, sadarbojoties ar ikonu glezniecības centriem Jeruzalemē, Sinajā (Ēģiptē), Krievijā, kā arī ar vietējiem un ārzemju meistariem. Ikonu glezniecība tiek apgūta pēc senajiem, tradicionālajiem paņēmieniem, ievērojot Pareizticīgās Baznīcas liturģiskās mākslas kanonus.
Akadēmija apmāca studentus arī citos sociālajos un humanitārajos virzienos, savienojot profesionālās zināšanas ar teoloģiskajām zināšanām, un uz šī pamata meklējot praktiskas atbildes mūsdienu cilvēka krīzei. Šie virzieni ir: Karitatīvais sociālais darbs ­– kurā studenti apgūst padziļinātas zināšanas par cilvēku, apvienojot antropoloģijas, psiholoģijas un sociālā darba starpnozaru studijas vienā veselumā, lai varētu strādāt ar cilvēkiem sociālā darba un labklājības jomā; Supervīzija – kur var kļūt par atbalsta speciālistu sociālajā jomā strādājošiem un sniegt konsultatīvu atbalstu; Teoloģija – kurā apgūst teoloģiskās zināšanas kā metodoloģisku pamatu sociālo procesu analīzei, ar to stiprinot Eiropas sociālo platformu un meklējot atbildes uz mūsdienu sabiedrības izaicinājumiem. Sociālās uzņēmējdarbības vadība – kurā apmāca studentus sociālā uzņēmuma izveidē, kas risina sociāli mazaizsargāto iedzīvotāju sociālās un garīgās vajadzības, nodrošinot sabiedrības saliedētību.
Latvijas Kristīgā Akadēmija ir eiropeiska pētniecības un izglītības iestāde, kurā studējošajiem ir nodrošināta iespēja inovatīvi apgūt modernas profesijas, nepārraujot saikni ar Eiropas garīgās kultūras pamatiem. Mūsu absolventi strādā ar cilvēkiem, vada dažāda rakstura iestādes, tāpēc augstskola līdzās profesionālajām zināšanām un prasmēm sniedz arī dzīves garīgo vērtību orientierus.

SKATĪT GALERIJU